"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kobi Proje Destek Programı

Kobi Proje Destek Programı

Kobi proje destek programı nedir, başvuru formu, örnekleri, uygulama esasları, hazırlama kılavuzu Kredivenotum sayfamızda yer almaktadır. Aşağıda detaylı bir şekilde Kobi destek programı kapsamında desteklenen alanları görebilirsiniz.

Kobi proje destek programı verilmesinin amacı;

KOSGEB Kobi Proje Destek Programı vermesinin amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin proje kültürünün oluşması ve böylece ülkemizde ve uluslar arası rekabet güçlerinin artması ile birlikte ülke ekonomisininde yükselmesini sağlamaktır. Kobi Proje Destek Programı 15,06,2010 tarihi ve 27612 Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Proje Destek Programından Yararlanma Koşulları

 • KOSGEB kobi proje destek programından yaralanmak isteyenlerin KOSGEB veri tabanında kayıt olması gerekmektedir.
 • İş yerinin ilgili KOSGEB birimine projesini sunması gerekmektedir.
 • İş yerinin sunmuş olduğu projesi, KOSGEB uzmanları tarafından incelenerek onay için üst kurula sunulur.
 • Kurul son olarak değerlendir ve yeterli gördükleri projeyi onaylar, kurulun verdiği karar değiştirilemez!
 • Kurulun vermiş olduğu nihai karar işletmeye tebliğ edilir.
 • Projesi kabul gören iş yerlerinden taahhütname alınır. İş yerinden taahhütname alınan tarih projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
İlginizi Çekebilir:  Kredi Borcu Ödeyen Kişi, Yeni Bir Kredi Başvurusu Yapabilir mi?

Programdan Desteklenecek Konular

Aşağıdaki yer alan konular proje destek programından yararlanabilmektedir.

 1. Üretim
 2. Yönetim
 3. Pazarlama
 4. İnsan Kaynakları
 5. Dış Ticaret
 6. Mali İşler
 7. Bilgi Yönetimi

Yukarıda belirtilen konular ve bunlar ile ilişki alanlar kobi proje destek programından faydalanabilir.

Programda Desteklenmeyen Konular

Aşağıda yer alan konular proje destek programından faydalanamaz.

 1. Arsa, İnşaat, Bina ve Tadilat
 2. Taşıt araçları
 3. Vergiler
 4. Resim – Harçlar
 5. Primler
 6. İletişim Giderleri
 7. Proje ile ilgisi olmayan personel giderleri
 8. Enerji,  su giderleri
 9. İş yeri kira giderleri
 10. Finansal giderler
 11. Proje ile alakası olamayan diğer giderler.

Kobi Proje Destek Programı Tablosu

kobi destek programı

Program Süresi ve Hibe Verilecek Kredi

Kobi Proje Destek Programı kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan projeleri ancak kurul karar verir. Kurulun vermiş olduğu karar sabitlenir ve daha sonra yapılacak olan harcamalar programı bağlayıcı tutulmaz.  Kobi Proje Destek Programı süresi 36 aydır. Proje Destek Programından yararlanacak olan işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL dir.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir